ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 25-04-2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง ๑ อัตรา 18-04-2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เภสัชกร 17-04-2019
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เภสัชกร ๑ อัตรา 25-03-2019
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างราบคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพศหญิง ๑ อัตรา 25-03-2019

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนถังน้ำมันและปล่องควันเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ ปฏิทินนัดผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 07-05-2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  โครงการชุมชนบ้านเป็ดร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 24-05-2019
  โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ 24-05-2019
  งบทดลองเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 13-05-2019
  ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น @ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-04-2019
  รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2562 18-04-2019

12 ประโยชน์ของมะนาว กับสุขภาพผู้หญิง

1 ตุลาคม 2558

   ประโยชน์ของมะนาว พืชสมุนไพรรสเปรี้ยวจี๊ด ที่มาพร้อมสรรพคุณล้น ๆ โดยเฉพาะประโยชน์ของมะนาวต่อสุขภาพผู้หญิง           ไม่ต้องบอกคงรู้กันอยู่บ้

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ